Arxius PDF - Per obrir-los necessiteu l' Adobe Acrobart Reader AcroReadOctubre 2003: RESOLUCIÓ MAB/2307/2003, de 21 de juliol, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2003-2004 en tot el territori de Catalunya.

Setembre 2003: RESOLUCIÓ MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça.

Estiu 2003: LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de PROTECCIÓ DELS ANIMALS.

Juny 2003: LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.

Maig 2003: DECRET 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Febrer, Març i Abril de 2003: Controls de Salut GTV per a Mascotes

Estiu 2002: Quan és necessari trucar d'urgències al veterinari ?

Maig: Les Infraccions més vigilades

Abril: Al·lèrgies Humanes als Animals Domèstics

Març: Gossos Ben Educats i Propietaris Responsables - (PDF)

Març: La polèmica està servida: "Real Decreto 287/2002, de 23 de marzo,
por el que se desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el règimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos" - (PDF)

Gener, Febrer i Març 2002: Controls de Salut GTV per a Mascotes

Desembre: La Alimentació dels Cadells - (PDF)

Mireu-vos també, més avall, l'article:
" LES MASCOTES, REGAL DE NADAL "

Novembre: Les Eutanàsies en Animals - (PDF)

Octubre: L' Artrosi Canina - (PDF)

Setembre: Les Assegurances per a Gossos - (PDF)


gats

MÈTODES I AVANTATGES DE LA ESTERILITZACIÓ EN ELS GATS


La espècie felina és molt prolífera; en un espai de temps de 2 a 3 anys una parella de gats pot engendrar més de 300 descendents.

Actualment neixen més gats que propietaris hi ha per acollir-los.

La esterilització és el millor mètode per lluitar contra la superpoblació felina.

En el llenguatge quotidià, la expresió "gat castrat" o "gat esterilitzat" s'aplica tant als mascles com a les femelles que han sofert una intervenció quirúrgica per a impedir que puguin reproduïr-se.

MÈTODES:

a- Per a les GATES:

La esterilització temporal: es realitza mitjançant un tractament hormonal de contracepció, que s'ha de repetir regularment. Aquest mètode permet que el propietari triï el moment més oportú per a la reproducció de la seva gata. D'altre banda, té l'incovenient de poder produïr, amb el temps, efectes secundaris de diversa importància.

La esterilització definitiva: mitjançant una petita intervenció quirúrgica s'extirpen els ovaris de la gata. Més fiable i menys pesada que el tractament hormonal. El mètode quirúrgic presenta també menors efectes secundaris.

b- Pels GATS:

La esterilització definitiva: consisteix en l'ablació dels testicles del gat.AVANTATGES:

La esterilització presenta nombroses avantatges tant pel gat com pel seu propietari, sobretot, un millor comportament.

Els gats sense esterilitzar i les gates en zèl marquen el seu territori amb secrecions d'orina que tenen un olor fort i desagradable. Aquest comportament desapareix en la majoria dels casos, així com els miols intempestius que acompanyen els zèls de les gates.

El gat esterilitzat té menys tendència a escapar-se i es mostra més afectiu amb els seus amos.

El gat esterilitzat es torna més sedentari i menys agressiu davant altres gats.

L' esperança de vida d'un gat esterilitzat és més gran que la d'un altre que no ho estigui (de 14 a 16 anys en lloc dels 6 a 10 habituals). Aixó s'explica per diverses raons: el gat esterilitzat al tenir menor tendència a escapar-se; tant pel que fa a les ferides, mossegades i esgarrapades típiques de les baralles amb altres gats i, per tant, el contagi de malaties infeccioses, són molt menys frequents. Lògicament també redueix la possibilitat de ser atropellat en les seves sortides.

En les gates esterilizades són raríssims els tumors de mama i, evidentment, les infeccions de l'aparell reproductor.Assessoreu-vos bé amb el VETERINARI abans de malgastar temps i diners!regalgos

LES MASCOTES, REGAL DE NADAL


Molta gent, cada any i durant el periode de Nadal - Reis es planteja l'adquisició d'una mascota; i segurament, moltes vegades, sense haver meditat prou el pas que estan a punt de donar.

Ens agradaría escriure uns consells pels que us trobeu en aquesta situació, de cara a evitar posterios problemes familiars o abandonaments soptats per manca d'informació.


- Abans d'escollir una mascota s'ha de tenir una idea aproximada de com la volem: aspecte, caràcter, tamany, etc..., amb quí haurà de conviure i el lloc habitual on desenvoluparà la seva activitat.

- Podeu fer aquest "TEST"

- Tota la familia hi ha d'estar d'acord, ja que caldrà assumir tasques i responsabilitats noves.

- Un cop els primers punts quedin clars i abans d'actuar pel nostre compte, caldria assessorar-se millor i contrastar la nostra idea amb la d'un professional (veterinari, criador o botiguer especialitzat) qui, a més a més, us informaran de quines cures sanitàries, vacunacions, alimentació, requisits legals, etc... haureu de complir si voleu tenir aquesta mascota ben cuidada.

- També comentar-vos que, els que no tingueu pensat gastar-vos molts calés en adquirir un gos de pura raça amb pedigree, existeixen les gosseres i les protectores d'animals on hi podeu trobar tot tipus de mascotes per adoptar.

- Sigui el que sigui el vostre cas, actueu sempre de manera responsable i, tant la vostra mascota com la societat en general, us ho agrairà.BONES FESTES !
leishmania

LA LEISHMANIOSI CANINA

La Leishmaniosi canina, també coneguda com " malaltía del mosquit" o " malaltía per pessigada de mosquit " és un procés parasitari amb manifestacions cutàneas i/o viscerals, ocasionades per la multiplicació del paràsit dins les cél.lules del sistema reticuloendotelial de l'hoste.

Etiología

L'agent causant és un Protozou de la família dels Trypanosomes i del gènere Leishmània, que en les seves diferents espècies pot infectar tant les persones com als animals domèstics.

Transmisió

La transmisió es realitza mitjançant vectors, insectes hematófags del gènere Phlebotomus o especies afins. Encara no es coneix bé el paper que hi poden jugar altres vectors passius com les puces, les paparres i les mosques.

Distribució i incidència

La Leishmaniosi té una distribució mundial, afectant, sobretot els Països Mediterrànis, Àfrica Oriental, Centre i Sud Amèrica i algunes regions d'Ásia. A la Península Ibérica, igual que en tota la conca Mediterrànea, es descriu de forma endémica de baixa incidència l'existència de Leishmaniosi cutànea i de Leishmaniosi visceral.
La incidència mitja de leishmaniosi canina a Espanya es xifra en un 8% -10%, existint zones concretes de Córdoba, Càceres i Madrid, que presenten una incidència propera al 40%.
Els gossos de races mitjanes i grans són els que presenten major incidència, segurament per passar molt més temps a l'exterior, i per tant, en contacte amb els vectors. Per les mateixes raons i dins d'aquest mateix grup d'animals, els més afectats són els que tenen pèl curt i edats superiors a un any.

SimptomatologiaVeure imatges

Aquest procés parasitari es caracteritza per presentar una sintomatologia general molt inespecífica, amb un començament poc acusat i silenciós, però amb un desenvolupament creixent i progressiu, associat generalment a manifestacions de tipus cutani.
Durant els primers mesos de la malatia l'animal menja bé però s'aprima; després es torna apàtic i sol presentar tremolors irregulars; posteriorment apareixen les lesions cutàneas com: alopècies, caspa i descamacions de forma generalitzada, úlceres cutàneas, hiperqueratosis, nóduls cutanis, etc .....
Finalment els animals poden presentar adenopaties dels ganglis poplitis, preescapulars i submaxilars, així com hepatomegàlia i esplenomegàlia. Altres signes que es presenten amb frequència són: epistaxis (sagnen pel nas), conjuntivitis mucopurulenta, perionixis (creixement exagerat de les ungles), paresia de les extremitats posteriors (els hi costa molt d'aixecar-se i els moviments) i símptomatología renal (síndrome nefròtic).
La simptomatología descrita és variable i la seva evolució pot oscil.lar entre els 3 i 8 mesos, al final dels quals i com a consequència d'una disfunció renal i hepàtica greus, els animals entren en coma i moren. En molts de casos, la mort és consequència d'alguna complicació secundària.

El Diagnóstic

Sempre ha de ser realitzat per un veterinari i s'ha de basar en la adequada combinació de diversos mètodes:

- Clínic-epidemiológic.
- Analítica i serología.
- Parasitológic.
A vegades la impossibilitat de visualització del paràsit al microscopi o les serologies "falses negatives" poden complicar encara més un correcte i precoç diagnóstic.

El Tractament

El tractament dels animals afectats per leishmaniosi continua essent un dels aspectes més problemàtics i discutits de la malaltia. Per una banda, és un procés amb una determinada possibilitat de resolució terapéutica; pero, per altra banda aquests animals són el reservori més important.
En las zones endèmiques d'alta incidència i atenent a criteris sanitaris molt estrictes, s'ha recomanat el sacrifici dels animals infectats, el que ha donat resultats altament efectius. En les zones endémiques de baixa incidència com és el cas de la conca Mediterrànea, és on es fa possible el tractament juntament amb controls periódics dels animals afectats.
El tractament és llarg, moltes vegades costós i només parcialment eficaç. En la majoria dels casos la teràpia no aconsegueix l'eliminació total del paràsit ja que s'amaga en les cèl.lules del sistema reticulo-endotelial esperant el moment óptim per actuar, encara que si actua sobre la remisió temporal dels símptomes. Actualment, amb els tractaments coneguts, no es pot garantir que no existeixin recidives posteriors en intervals de temps més o menys llargs. L'aplicació d'un tractament idoni en la leishmaniosi canina passa per un diagnóstic precoç de la malatia, per un exàmen detallat de l'estat sanitari general de l'animal, una evaluació del seu estat inmunitari, i una selecció cuidadosa del fàrmac i de la pauta terapèutica a seguir.

La Prevenció

Es basa en tres pilars bàsics:

1- El control dels reservoris (gossos domèstics) i la eliminació de portadors ( gossos rodamons);

2- Lluita contra els vectors (sobretot els mosquits), amb aplicació d'insecticides adequats sobre els llocs on crien els mosquit, o repel.lents eficaços sobre els gossos que viuen permanentment a l'exteror;

3- Un diagnóstic precoç i un control veterinari periódic dels gossos que pateixen la malatía.
Assessoreu-vos bé amb el VETERINARI abans de malgastar temps i diners!


gos vell

GERIATRIA VETERINÀRIA - El PPG

La major longevitat dels animals de companyia que s'observa en els últims anys s'atribueix en gran manera a un aport nutritiu més adequat, a la millora dels serveis mèdics i quirúrgics dispensats pel veterinari, així com la major disponibilitat d'informació per part dels propietaris respecte a les modificacions senils que va experimentant el seu animal i la seva prevenció i vigilància. L'estreta relació de companyerisme que la mascota estableix amb el seu propietari i la complicitat propietari-veterinari es converteixen en el punt clau de l'èxit d'un Programa Preventiu Geriàtric (PPG).

Una de les responsabilitats que ha d'assumir actualment el veterinari clínic de petits animals, consisteix en evitar, minimitzar o retrassar el possible, l'aparició de quadres clínics inherents als processos d'envelliment dels seus pacients.

No s'ha definit un moment puntual a partir del qual l'animal es consideri geriàtric, sino que aquest concepte varia en funció de factors com la raça i qualitat de vida. S'apunten diversos periodes de la vida en els que el nostre animal de companyía mereix especial atenció i cures dins un programa geriàtric:

- Gossos petits ( menys de 10 Kg ) .......... 9 - 13 anys
- Gossos mitjans ( de 10 a 25 Kg ) ........... 9 - 12 anys
- Gossos grans (de 26 a 45 Kg ) ............... 7 - 11 anys
- Gossos gegants ( més 45 Kg ) ............... 6 - 10 anys
- Gats (la majoria de les races ) .............. 8 - 12 anys


El programa de medicina preventiva geriàtrica instaurat pel veterinari estarà constituït per un conjunt de visites periódiques i mesures profilàctiques recomanades per a tots els animals de més de 7 anys d'edat. Aquest programa serà, tant pel veterinari com per el propietari de l'animal, un arma efectiva per el seguiment i control de l'estat sanitari de la seva envellida mascota.

El veterinari mijançant la instauració d'aquests plans geriàtrics, adequats per a cada animal, disposarà d'un important nombre de dades periódiques dels seus pacients que, al final, l'ajudaran en la diagnosi precoç de les alteracions fisiopatológiques de la vellesa, així com en la vigilància d'altres processos concomitants, que modifiquen la qualitat de vida dels nostres companys; el que comporta uns beneficis considerables tant pels pacients com pels seus propietaris.

Es molt important la comprensió per part dels propietaris dels riscos de salut de la seva mascota envellida i de les possibles mesures preventives que es poden instaurar.

La valoració veterinària del pacient geriàtric està basada en la vigilància d'aspectes com:

- Salut buco-dental (tosca dental o sarro, piorrea, ...)
- Patología reproductiva i de glàndules accessories (matriu, mama, próstata, ...)
- Afeccions musculars i esquelètiques (artrosi, espondilitis anquilosant, ...)
- Pèrdua de la visió, l'olfacte i l'audició (glaucoma, cataractes, sordesa, ...)
- Transtorns de la pell i del pèl (micosi, ...)
- Presència de parasitosis internes, tant de tipus localitzades (tènies, ascaris, ...)com generalitzades (leishmaniosi, ...)
- Presència de parasitosis externes (puces,àcars de la sarna, paparres, ...)
- Afeccions toràciques cardio-respiratòries (endocarditis, bufs, enfisema pulmonar, ...)
- Afeccions digestives (restrenyiment, ...)
- Afeccions urinàries (cistitis, insuf. renal, ...)
- Desordres endocrins (l'hipotiroidisme, la diabetes, ...)

En funció de l'estat sanitari general, més que per la edat , a l'animal se li aplica un determinat programa geriàtric; lógicament, la varietat o complexitat dels exàmens clínics o diagnóstics, seran superiors quan major sigui l'estat de deteriorament del pacient.

CONSELLS

Comportament: Els animals geriàtrics es troben millor quan la seva vida segueix una rutina constant. Qualsevol modificació en l'entorn, costums o hàbits, cal fer-los de forma progressiva i gradual.

Exercici: Activitat física regular i adequada, a la fi de mantenir el vigor muscular i un pes corporal óptim.

Alimentació: Aliments "Diets" adequats a cada animal i, sempre, prescrits pel veterinari.

Neteja: El pèl dels animals vells es torna sec, apagat i pot arribar a caure. És molt important el respallat diari i rentats periòdics.

Reproducció: És aconsellable evitar que els animals geriàtrics (sobretot les femelles) tinguin descendència.

A casa: Zones atemperades, seques i netes, són les més adequades per l'animal senil.

Visita periòdica al veterinari: La prevenció dels processos senils és d'una gran importància tant per l'animal com per el propietari.


Assessoreu-vos bé amb el VETERINARI abans de malgastar temps i diners!


paparra

CONEGUEM MÉS A LES PAPARRES

És habitual a les nostres contrades que a la primavera i a la tardor apareguin de cop i massivament les paparres, que s'adhereixen a les nostres mascotes, poguent ocasionar malaties greus tant als animals com a les persones que convivim amb ells, ja que habitualment són portadores i transmisores de bacteris, virus i altres agents patògens.

La duració del seu cicle evolutiu depen en gran mesura de la temperatura, la humitat relativa de l'aire i de trobar o no hostes aptes. Les paparres necessiten fins a tres anys per a completar el seu cicle evolutiu a les zones de clima mediterrani i d'hiverns suaus. En consequència, després del repós hivernal, els diferents estadis evolutius ( larves, ninfes i adults ) de varies generacions de paparres ataquen simultaneament als hostes dels quals es nodreixen ( gossos, gats, cavalls, vaques, rates, ocells, persones, ... no tenen un hoste especific! ); després de mudar a terra (on es nudreixen del suc de plantes), tornen a buscar a finals d'estiu i durant la tardor nous hostes de sang calenta, pel que poden repetir-se altres infestacions massives en aquestes èpoques de l'any.

- Les dues espècies més habituals a la nostra zona són: l'Ixodes ricinus i el Rhipicephalus sanguineus.

- Tots els estadis de les paparres pugen des de les plantes cap els animals de sang calenta (hostes).

- Les femelles poden arribar a ingerir sang unes 200 vegades el seu pes (aproximadament uns 400 mg) i fer uns 3.000 - 5.000 ous durant la seva curta vida.

- Poden contagiar malaties greus com la Piroplasmosi, Babesiosi, Ehrlichiosi, Febres Q, Hepatozonosi, Paràlisi, Meningitis per transmissió de virus, ...

- El sígnes que us poden fer pensar que la vostra mascota pateix alguna d'aquestes malaties són: febre alta intermitent, anemia, coixeres, cansament exagerat, edemes a les extremitats, ... Donat el cas, caldrà contactar amb el veterinari el més aviat possible.

Com podeu comprovar, les paparres, són uns enemics a tenir en compte i cal mantenir-les a ratlla. Els mètodes que actualment donen més bon resultat per el seu control són:

- Durant la primavera-estiu cal mantenir el lloc, on habitualment viu l'animal, net i sense herbes i evitar passejar per zones humides ( rieres, basses, estanys, ... ) i llocs molt plens de vegetació.

- Aplicació d'insecticides acaricides adequats per a exteriors i interiors de locals i casetes.

- Aplicació d'insecticides acaricides adients sobre els animals, ja sigui mitjançant collars, solucions líquides o pólvores. ( Nota: no tots els productes que es comercialitzen actualment tenen la mateixa efectivitat, ni estan exents d'efectes secundaris potencialment tóxics per a l'animal o les persones que els manipulen.)

- No arranqueu mai les paparres de la vostra mascota, ja que ens pot donar problemes. Si del que es tracta és de treure'n poques, podeu provar de fer-lis tocs amb un cotó impregnat d'eter, acetona o tirar-li una gota d'oli.

Assessoreu-vos bé amb el VETERINARI abans de malgastar temps i diners!LA FÒBIA ALS SOROLLS

La fòbia als sorolls és una resposta de por manifestada mijançant conductes de fugida, ansietat o defensa (agressivitat), que s'acompanya d'una expresió corporal típica i de l'activació del sistema neuroendocrí.

En un gran nombre de casos els sorolls són l'estímul responsable del desencadenament d'aquesta alteració del comportament. Els problemes que impliquen respostes de por anormals o exagerades poden tenir un component genètic. Malgrat tot, l'ambient juga un paper essencial, en funció del qual es poden distingir dos tipus de fòbies:

- Les fòbies ontogèniques s'originen com a conseqüència d'una síndrome de privació. L'origen d'aquestes es troba en el període sensible del gos (de les 3 a les 12 setmanes de vida), quan l'animal ha estat privat totalment o parcialment d'estímuls externs i no s'aconsegueix una socialització adequada d'aquest animal.

- Les fòbies postraumàtiques es solen presentar a partir d'una experiència desagradable davant un estímul determinat o davant successives experiències negatives que s'han adquirit de manera gradual.

En qualsevol cas, l'estat fòbic sempre estarà influenciat pel comportament del propietari. Una gran protecció o l'intent de tranquilitzar en excés a l'animal, pot soposar un reforç de la conducta de por. Molt sovint, el que aconsegueix el propietari és transmetre a l'animal la sensació de que la situació és realment perillosa.
L'evolució clínica d'un estat fòbic pot desembocar en un hàbit o en una sensibilització a la causa que origina la fòbia. En el primer dels casos, el problema tendeix a desaparèixer. En canvi, quan s'origina una sensibilització, l'animal experimentarà un fenomen d'anticipació emocional, reaccionant amb una resposta de por davant diversos estímuls que tinguin característiques similars o bé, relacionats amb el que va originar el problema. S'arriben a diferenciar tres tipus segons la resposta de l'animal: fòbia simple, fòbia complexa i estat pre-ansiós.

En aquests tipus de problemes, el més important és aconseguir la identificació de l'estímul o estímuls que originen el problema, i posteriorment realitzar un estudi de reaccions de l'animal i del propietari davant el mateix.

LA PREVENCIÓ:
La millor manera de prevenir les fòbies consisteix en exposar a l'animal al major nombre possible d'estímuls diferents quan encara són joves, sempre que aquests no constitueixin experiències negatives per l'animal.

EL TRACTAMENT:
En ocasions, moltes fòbies o pors poden ser tractats amb èxit mitjançant una teràpia de modificació de la conducta. El pronòstic d'aquesta teràpia serà molt variable en funció de l'individu, de la durada de la fòbia, de la capacitat de controlar els estímuls intensos durant el tractament i de l'èxit de trobar un estímul artificial eficaç que pugui ser controlat durant els exercicis d'exposició. És imprescindible la total col.laboració del propietari de cara a un bon pronòstic en la resolució del problema. En general, la majoria de propietaris solen adoptar una actitud protectora vers el seu animal desconeixent l'efecte contrari que això pot ocasionar al seu gos. En el moment en què el propietari aprèn quina és l'actitud adequada que ha de prendre davant l'animal, s'aconsegueix un gran avanç en l a teràpia del problema.

La utilització de fàrmacs pot resultar necessària en alguns casos (sobretot en els que el pànic és intens) com una ajuda per aconseguir que l'animal sigui més receptiu a l'aprenentatge.

RECORDEU!

Perque el vostre animal gaudeixi d’unes bones revetlles i no pateixi amb el soroll dels petards, no n’hi ha prou en administrar-li tranquilitzants o sedants el mateix dia, cal instaurar un tractament de modificació de consducta o farmacològic un periode de temps abans.

Assessoreu-vos bé amb el VETERINARI abans de malgastar temps i diners! 

LA CAPACITAT TERAPÈUTICA DELS ANIMALS DE COMPANYIA

La medicina porta dos segles utilitzant animals domèstics com a terapeutes insubstituibles, tant en el camp de la psiquiatria com en el de la medicina en general.

Aquesta capacitat curativa està avalada per nombrosos estudis, entre els que destaquen les següents conclusions:

- Parlar o acaronar un gos redueix l'estrés i la tensió arterial.

- Els animals de companyia, i en especial els gossos, ensenyen als nens a comunicar-se millor i a establir relacions socials més relaxades i fàcils.

- Les mascotes estimulen la conversació en els nens autistes i amb transtorns mentals; milloren el seu estat anímic i els fan sentir més segurs.

- Els animals de companyia animen al contacte físic i a l'exercici, activitats que estimulen l'alliberament de substàncies que predisposen a l'optimisme.

- En persones de la tercera edat, la companyia d'un gos redueix de forma sorprenent el nombre de visites al metge.

- En centres penitenciaris en els que es permet la convivència amb animals hi ha menys violència.