Vetarea GTVVetarea GTV

pets
CATAL@ CASTELLANOENGLISH

 • ANIMALS DE COMPANYIA

  • MAÇANET DE LA SELVA - CLÍNICA VETERINÀRIA

   C/ Vidreres, 23 baixos - - Tel. 972 85 87 85

   CLÍNICA VETERINÀRIA
   HORARI

   DILLUNS a DIVENDRES : de 9 a 20 hores ( No tanquem a mig dia )
   DISSABTES : de 9 a 13 hores
   DISSABTES TARDA I DIUMENGES AL MATÍ OBERT PER URGÈNCIES -- 636 96 66 04
   TOTES LES URGÈNCIES --> Concertades prèviament- 636 96 66 04 o 972 85 87 85  • MAÇANET DE LA SELVA - BOTIGA i PERRUQUERIA CANINA

   C/ Can Batista, 29 baixos (davant Clínica Veterinària) - Tel. 972 85 87 85 (ext. 207)

   BOTIGA ESPECIALITZADA
   DILLUNS a DIVENDRES : de 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores
   DISSABTE : de 9 a 13 hores

   PERRUQUERIA CANINA
   DILLUNS A DISSABTE - Tot l'any - Hores concertades prèviament  • ARBÚCIES - CONSULTORI VETERINARI, BOTIGA i PERRUQUERIA CANINA

   C/ Segimon Folgarolas, 16 bxos - Tel. 972 16 25 51

   CONSULTORI VETERINARI
   Hores concertades (cal telefonar abans per demanar hora)
   DILLUNS a DIVENDRES : de 16 a 19,30 hores
   DISSABTES : Matins - de 10 a 12,30 hores

   BOTIGA ESPECIALITZADA
   DILLUNS a DISSABTE : matins de 10 a 13 hores i tardes de 16 a 20 hores
   DIUMENGES: matins de 10 a 13 hores

   PERRUQUERIA CANINA
   DIMECRES i DISSABTES : tardes de 16 a 20 hores


  • SERVEI A DOMICILI - AMBULÀNCIA

   HORARI
   DILLUNS a DISSABTES ( Concertades prèviament - 972 85 87 85 )
  • ELS NOSTRES SERVEIS

   • ASSESSORAMENT, PLANIFICACIÓ I CONTROL DE LES SEVES MASCOTES

   • VACUNACIONS, DESPARASITACIONS I PLANS DE PREVENCIÓ DE MALALTIES ADAPTAT A CADA MASCOTA I A CADA CLIENT

   • DIAGNOSI:
    • LABORATORI D'ANÀLISI CLÍNIQUES
    • ANATOMÍA PATOLÓGICA: BIÓPSIES
    • RADIOGRAFÍA DIGITAL
    • ECOGRAFIES
    • ELECTROCARDIOGRAMES


   • CIRURGÍA

   • ODONTOLOGIA

   • OFTALMOLOGIA

   • CARDIOLOGÍA

   • GINECOLOGIA: ESTERILITZACIONS, CASTRACIONS

   • PATOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ

   • NUTRICIÓ GENERAL I PATOLOGIA DE LA NUTRICIÓ

   • PATOLOGIA DEL COMPORTAMENT

   • IDENTIFICACIÓ AMB MICROXIP (Normativa FECAVA)

   • COMPLEMENTS I ACCESSORIS


  • ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  • ÀLBUM DE FOTOS

  • EL BUTLLETÍ
  [ Index ] [ El Butlletí ] [ Mascotes ]

 • ANIMALES DE COMPAÑÍA

   • MAÇANET DE LA SELVA - CLÍNICA VETERINARIA

    C/ Vidreres, 23 bajos - - Tel. 972 85 87 85

    CLÍNICA VETERINÁRIA
    HORARIO

    LUNES a VIERNES : de 9 a 20 horas ( No cerramos al mediodia )
    SÁBADOS : de 9 a 13 horas
    SÁBADOS TARDE Y DOMINGOS POR LA MAÑANA ABIERTO PARA URGÉNCIAS -- 636 96 66 04
    TODAS LES URGÉNCIAS --> Concertadas préviamente --> 636 96 66 04 o 972 85 87 85   • MAÇANET DE LA SELVA - TIENDA i PELUQUERIA CANINA

    C/ Can Batista, 29 baixos (delante Clínica Veterinária) - Tel. 972 85 87 85 (ext. 207)

    TIENDA ESPECIALIZADA
    LUNES a VIERNES : de 9 a 13 horas i de 16 a 20 horas
    SÁBADO: de 9 a 13 horas

    PELUQUERIA CANINA
    LUNES a SÁBADO - Todo el año - Horas concertadas previamente   • ARBÚCIES - CONSULTORIO VETERINARIO, TIENDA y PELUQUERÍA CANINA

    C/ Segimon Folgarolas, 16 bxos - Tel. 972 16 25 51

    CONSULTORIO VETERINARIO
    Horas concertadas (telefonar antes para pedir hora)
    LUNES a VIERNES : de 16 a 19,30 horas
    SÁBADO : Mañanas - de 10 a 12,30 horas

    TIENDA ESPECIALIZADA
    LUNES a SÁBADO : mañanas de 10 a 13 hores y tardes de 16 a 20 horas
    DOMINGO: mañanas de 10 a 13 horas

    PELUQUERIA CANINA
    MIÉRCOLES y SÁBADOS : tardes de 16 a 20 horas


   • SERVICIO A DOMICILIO - AMBULÁNCIA

    HORARIO
    LUNES a SÁBADO (Concertadas préviamente - 972 85 87 85 )  • NUESTROS SERVICIOS

   • ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE SUS MASCOTAS

   • VACUNACIONES, DESPARASITACIONES Y PLANES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ADAPTADO A CADA MASCOTA Y A CADA CLIENTE

   • DIAGNOSIS:
    • LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
    • ANATOMÍA PATOLÓGICA: BIÓPSIAS
    • RADIOGRAFÍA DIGITAL
    • ECOGRAFIAS
    • ELECTROCARDIOGRAMAS


   • CIRUGÍA

   • ODONTOLOGÍA

   • OFTALMOLOGÍA

   • CARDIOLOGÍA

   • GINECOLOGÍA: ESTERILITZACIONES, CASTRACIONES

   • PATOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓN

   • NUTRICIÓN GENERAL Y PATOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN

   • PATOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

   • IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MICROCHIP (Normativa FECAVA)

   • COMPLEMENTOS Y ACCESSORIOS


  • ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

  • ÁLBUM DE FOTOS

  • EL BOLETÍN
  [ Indice ] [ El Boletín ] [ Mascotas ]

 • PETS

  • MAÇANET DE LA SELVA - VETERINARY CLINIC

   C/ Vidreres, 23 baixos - - Tel. 972 85 87 85

   VETERINARY CLINIC
   TIMETABLE

   MONDAY to FRIDAY : continuous 9 to 20 hours
   SATURDAY : 9 to 13 hours
   SATURDAY EVENING AND SUNDAY MORNING IS OPEN FOR EMERGENCY - Phone: 636 96 66 04
   EMERGENCY PHONES - 636 96 66 04 -- 972 85 87 85 (Emergency atention previously concerted)  • MAÇANET DE LA SELVA - PETS SHOP and CANINE HAIRDRESSING SALON

   C/ Can Batista, 29 baixos (in front of Veterinary Clinic) - Tel. 972 85 87 85 (ext. 207)

   SPECIALIZED PET SHOP
   MONDAY to FRIDAY : 9 to 13 hours - 16 to 20 hours
   SATURDAY: 9 to 13 hours

   CANINE HAIRDRESSING SALON
   MONDAY to SATURDAY - PREVIOUSLY CONCERTED  • ARBÚCIES - CONSULT OFFICE, PET SHOP and CANINE HAIRDRESSER

   C/ Segimon Folgarolas, 16 bxos - Tel. 972 16 25 51

   VETERINARY CONSULT OFICE
   Previously arranged hours (call ahead to make an appointmen)
   MONDAY to FRIDAY : 16 to 19,30 hours
   SATURDAY MORNING: 10 a 12,30 hours

   SPECIALIZED PET SHOP
   MONDAY to SATURDAY: morning 10 to 13 hours and evening 16 to 20 hours
   SUNDAY : morning 10 to 13 hours

   CANINE HAIRDRESSER
   WEDNESDAY and SATURDAY : evening 16 to 20 hours


  • DOMICILIARY SERVICE - AMBULANCE

   VISITING HOURS
   MONDAY to SATURDAY (PREVIOUSLY CONCERTED - 972 85 87 85 )  • OUR SERVICES:

   • CONSULTANTS, PLANNING AND CONTROLERS OF YOURS PETS

   • VACCINATIONS, DEWORMING AND DISEASE PREVENTION PLANNING ADAPTABLE FOR EVERY PET AND CLIENT

   • DIAGNOSIS:
    • ANALYSIS LABORATRY
    • BIOPSY
    • DIGITAL X - RAY
    • ECOGRAPHY
    • ELECTROCARDIOGRAPHY


   • SURGERY

   • ODONTOLOGY

   • OPHTALMOLOGY

   • CARDIOLOGY

   • GYNAECOLOGY: ESTERILIZATIONS, NEUTERING

   • REPRODUCTION PATHOLOGY

   • GENERAL NUTRITION AND NUTRITION PATHOLOGY

   • BEHAVIOUR PATHOLOGY AND CONDUCT DISORDERS

   • TRANSPONDER (FECAVA Normative)

   • COMPLEMENTS AND ACCESSORIES


  • SOME OF OURS CUSTOMERS

  • PHOTO ALBUM

  • THE BUTLLETÍN
  [ Index ] [ The Butlletin ] [ Mascots ]